Veritas
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli,
Risk Analizleri, Acil Eylem Planları, Eğitimler, Danışmanlık ve Diğer
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Telefon

0 (356) 212 0 500