HİZMETLERİMİZ


 • İş Yeri Hekimliği
 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • Diğer Sağlık Personeli
 • Risk analizleri
 • Acil Durum Planları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri (Genel, Sağlık ve Teknik)
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Temel Yangın Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi
 • Sağlık Raporları
 • Yangın Tatbikat Raporları
 • Periyodik Test ve Kontroller
 • Periyodik Sağlık Taramaları
 • İşyeri Ortam Ölçümleri
 • Çalışma Ortamının Gözetimi
 • Çalışanların Sağlık Gözetimi
 • Yıllık çalışma planı
 • Yıllık Değerlendirme Raporu
 • Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Danışmanlığı