OSGB

OSGB nedir?


Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, ifade eder.
Bir başka ifade ile OSGB’ler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile tanımlanmış, her iş yerine, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini görevlendiren yetkili kuruluşlardır. .